hankintalaki suorahankinta

Hankintalain muutos pidentää KKV:n ajallista toimivaltaa puuttua laittomiin suorahankintoihin. kertoo hankintalakimies Toni Tainio.

julkiset hankinnat koulutus

Dominus Hankinnat Oy:n vuoden 2024 ensimmäisessä webinaarissa käsiteltiin julkisten tarjouskilpailujen vertailuperusteita sekä niiden asettamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja oikeustapauksia.