suurella luottamuksella

JA YMMÄRRETTÄVILLÄ TULOKSILLA.

Asiantuntijamme hoitavat toimeksiannot asiakaslähtöisesti huomioiden oikeudellisten näkökohtien lisäksi myös taloudelliset seuraukset. Suurin osa toimeksiannoista hoidetaan tuntiveloitusperusteisesti, mutta myös kiinteän enimmäishinnan sopiminen on mahdollista.

Lakimiesten tuntiveloitus

Hankintayksiköt ja yritykset

alv. 0 %
alk.159€ / tunti
Hankintakonsultin tuntiveloitus

Hankintayksiköt ja yritykset

alv. 0 %
alk.109€ / tunti

Ensimmäinen yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla on aina maksuton.

Veloitusperusteista ja maksuehdoista on kerrottu tarkemmin yleisissä toimeksiantoehdoissa.

Toimeksiannon suorittamisesta veloitettava palkkio perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Toimeksiannon veloitus tapahtuu 0,25 tunnin eli 15 minuutin yksiköissä, mikä on myös toimeksiannossa käytettävä minimiveloitus.

Lakimiestemme tuntiveloitus on  159 euroa / tunti (alv. 0 %).  Hankintakonsulttiemme tuntiveloitus on 109 euroa / tunti (alv. 0 %).

Annamme aina ennen toimeksiannon aloittamista arvion toimeksiannon hoitamiseen käytettävästä ajasta (ts. tuntiarvio). Otamme asiakkaaseen hyvissä ajoin yhteyttä, mikäli näyttää siltä, että toimeksiannon hoitamiseen meneekin oletettua enemmän aikaa. Edellä mainitussa tapauksessa annamme tuntiarvion ylittävistä tunneista 10% alennuksen. Asiakkaan kanssa voidaan sopia erikseen myös toimeksiannon kiinteästä kokonaishinnasta, jolloin veloitettava palkkio ei ole aikaperusteinen.

Mahdolliset viranomaismaksut ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet muut kulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Laskutamme toimeksiantojen hoitamisesta pääasiallisesti asian etenemisen mukaan. Toimeksiannon hoitaminen saattaa edellyttää laskuennakkoa.

Mikäli toimeksiantoa on hoidettava erittäin kiireellisinä virka-ajan ulkopuolella, voidaan käyttää 20 %:lla korotettua tuntiveloitusta.