Asiantuntijalausunnot

Asiantuntijalausunnot

Laadimme ammattitaidolla asiantuntijalausunnot hankintalainsäädännön soveltamisesta eri tilanteissa

Dominus Hankinnat Oy:n asiantuntijat laativat ammattitaidolla asiantuntijalausuntoja koskien hankintalainsäädännön soveltamista.

Asiantuntijoillamme on laaja-alaisesti kokemusta erilaisista hankintalainsäädännön soveltamiseen liittyvistä tulkintakysymyksistä sekä niiden arvioinnista asiakkaan näkökulmasta. Asiantuntijalausunnoissamme tavoitteena on muodostaa realistinen kokonaiskuva kustakin käsillä olevasta kysymyksestä, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja kokonaistilanne erilaisine riskeineen ja kustannuksineen.

Asiantuntijamme arvioivat erilaisia hankintalainsäädännön soveltamista koskevia kysymyksiä, kuten
  • Tuleeko kilpailutuksessasi soveltaa erityisalojen hankintalakia, klassista hankintalakia vai onko se kokonaan hankintalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella?

  • Miten jokin hankintamenettely soveltuu käsillä olevaan hankintaan?

  • Voidaanko voimassa olevaan hankintasopimukseen toteuttaa tarvittava sopimusmuutos vai tuleeko hankintayksikön kilpailuttaa hankinta?

    Lisäksi laadimme tulkinnallisia kannanottoja muun muassa hankintojen ja kilpailuoikeudellisten kysymysten yhteensovittamisesta. Arvioimme samalla periaatteella myös esimerkiksi muutoksenhaun edellytyksiä hankintavalitusasioissa.

Dominus Hankinnat Oy auttoi meitä sopimusmuutosten toteuttamisessa ja laati asiantuntijalausunnon kilpailutusprosessin tulkintakysymyksiin liittyen.