Asiantuntijalausuntojen laadinta


Esimerkkejä toteuttamistamme asiantuntijalausunnoista:

  • Sovellettavan hankintalain määrittely hankintayksikön toiminnassa
  • Sekamuotoiset sopimukset ja kilpailuttamisvelvollisuus
  • Sopimusmuutosten toteuttaminen sopimuskaudella

Dominus Hankinnat Oy:n asiantuntijat laativat ammattitaidolla asiantuntijalausuntoja koskien hankintalainsäädännön soveltamista.

Asiantuntijamme arvioivat puolestasi, tuleeko kilpailutuksessa soveltaa erityisalojen hankintalakia vai klassista hankintalakia.
Lisäksi asiantuntijamme laativat asiantuntijalausuntoja muun muassa sopimusmuutosten toteuttamiseen sekä kilpailutusprosessissa ilmeneviin tulkintakysymyksiin liittyen.