Hankintayksikön kilpailutusprosessin läpivienti

Hankintayksikön kilpailutusprosessi

Projektipäällikkö tai kohdennettu tuki tarjouskilpailuihin

Asiantuntijamme avustavat julkisyhteisöjä ja muita hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. Hoidamme hankintayksikön puolesta tarjouskilpailun toteuttamisen sähköistä hankintajärjestelmää hyödyntämällä hankintalainsäädännön mukaisesti aina markkinakartoituksen toteuttamisesta ja tarjouspyynnön laadinnasta hankintapäätöksen tekemiseen saakka.

Asiantuntijamme hallitsevat julkisten hankintojen vaiheet ja eri hankintamenettelyt, oli kyse sitten pienhankinnasta tai neuvottelumenettelyä vaativasta hankinnasta. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme valitsemaan tarkoituksenmukaisimman hankintamenettelyn ja -tavan sekä asettamaan tarjousten vertailuperusteet siten, että hankinnat tukevat hankintayksikön tavoitteita.

Laadukkaan tarjouskilpailun lisäksi asiantuntijamme varmistavat hankintayksikön etujen turvaamisen myös sopimuskauden aikana. Tarvittaessa asiantuntijamme avustavat hankintayksikköä lisäksi oikaisuvaatimukseen vastaamisessa sekä markkinaoikeusprosessissa.

Asiantuntijamme toimii projektissa projektipäällikkönä vastaten kilpailutuksen toteuttamisesta ja aikataulusta tai neuvonantajana vastaten yksittäisesti hankintalainsäädäntöön tai projektiin toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Prosessin kulku

1. Tarve

Tunnistatte hankintayksikössänne, että tarvitsette uuden tuotteen / palvelun / urakan. Tarvitsette kuitenkin apua kilpalutusprosessin hankintalainmukaisessa ja tehokkaassa läpiviennissä.

2. Yhteydenotto

Otat yhteyttä Dominuksen asiantuntijaan kysyäksesi tarkemmin kilpailutuksen toteuttamisesta ja Dominuksen tarjoamista palveluista.

3. Aloituspalaveri

Pidätte Dominuksen asiantuntijan kanssa aloituspalaverin, jossa käsittelette tarkemmin hankinnan kohdetta ja sille sekä kilpailutukselle asetettavia tavoitteita. Samalla Dominuksen asiantuntija esittelee ehdotuksiaan tarkoituksenmukaisesta hankintamenettelystä, hankinnan valmistelusta (esim. markkinakartoitus) sekä hankinnan kohteelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista ja vertailuperusteista.

4. Kilpailutuksen toteutus

Dominuksen asiantuntija toteuttaa kilpailutuksen tiiviissä yhteistyössä hankintayksikön ja mahdollisen asiantuntijaryhmän kanssa. Dominuksen asiantuntija toteuttaa kilpailutuksen tuntityönä tai kiinteään kokonaishintaan.

Kilpailutuksen toteutus

1. Hankinnan valmistelu

2. Tarjouspyyntö­asiakirjojen laadinta

3. Hankintailmoituksen julkaisu ja lisätieto­kysymyksiin vastaaminen

4. Tarjousten tarkastus ja vertailu

5. Hankintapäätös- ja sopimus

Mikäli hankintayksikössä ei ole käytössä sähköistä kilpailutusjärjestelmää, toteutamme kilpailutuksen käytössämme olevalla Mercell-järjestelmällä.

Dominus Hankinnat Oy:n asiantuntijoita hyödyntämällä varmistat, että hankinta toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti innovatiivisella otteella.