Muutoksenhaku hankintayksikön hankintapäätökseen

Muutoksenhaku hankintapäätökseen

Muutoksenhaku markkinaoikeudessa

Asiantuntijamme ovat edustaneet hankintayksiköitä ja tarjoajia useissa vaativissa markkinaoikeusprosesseissa.
Asiantuntijamme arvioivat onko kilpailutuksessa tarkoituksenmukaista ryhtyä muutoksenhaku- ja/tai valitusprosessiin sekä laativat puolestasi tarvittavat kirjelmät.

1. Hankintapäätöksen tiedoksisaanti

Saat hankintapäätöksen tiedoksi hankintayksiköltä. Huomioithan, että tiedoksi- saannista alkaa kulua 14 päivän muutoksenhakuaika.

2. Hankintapäätökseen perehtyminen

Hankintapäätökseen tutustuttuasi epäilet, että menettelyssä on tapahtunut virhe (esim. voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, tarjous- pyyntö on ollut epäselvä tai menettelyssä on tapahtunut muu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantanut virhe).

3. Otat yhteyttä asiantuntijaamme

Otat yhteyttä Dominukseen alla olevalla yhteydenotto- lomakkeella toimittamalla ainakin seuraavat asiakirjat:

  • Hankintapäätös liitteineen
  • Tarjouspyyntö ja vähintään sen liitteenä oleva mahdollinen palvelukuvaus
  • Mahdolliset muut asian kannalta olennaiset asia- kirjat, kuten saapuneet tarjoukset

4. Hankintapäätöksen lainmukaisuuden arviointi

Asiantuntijamme arvioivat hankintamenettelyn lainmukaisuuden ja muutoksenhakutarpeen muun muassa tarjouspyyntöasiakirjojen ja hankintapäätöksen perusteella. Asiantuntijamme antavat sinulle perustellun näkemyksen etenemisvaihtoehdoista. Kannatamme muutoksenhakua, mikäli siihen on tosiasialliset perusteet – perusteetta emme lähde muutoksenhakuun.

5. Oikaisuvaatimuksen ja/tai valituksen laadinta

Mikäli päätät ryhtyä muutoksenhakuun, laativat asiantuntijalle puolestasi perustellun ja laadukkaan hankintaoikaisuvaatimuksen ja / tai valituksen markkinaoikeudelle. Edustamme yritystäsi prosessin kaikissa vaiheissa.

Huomioithan, että Dominus tarkistaa esteellisyyden aina ennen toimeksiantoon ryhtymistä. Mikäli olemme esteellisiä auttamaan toimeksiannossasi, ilmoitamme sinulle asiasta viipymättä.