Tarjoajan osallistuminen julkisiin hankintoihin

Hankintoihin osallistuminen

Tuntuuko julkisiin hankintoihin osallistuminen aikaa vievältä ja turhauttavalta?

Asiantuntijamme avustavat yritystäsi menestymään julkisissa hankinnoissa läpi koko hankintaprosessin aina tarjouksen laatimisesta sopimusneuvotteluihin.
Asiantuntijamme avustavat lisäksi yritystäsi julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin osallistumisessa. Seuraamme yrityksesi puolesta markkinoita ja sähköisiä kilpailutusjärjestelmiä. Kerromme, kun käynnissä on kilpailutus, johon yrityksesi kannattaisi osallistua. Laadimme lisäksi yrityksesi puolesta tarjouksen, joka täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.
Avustavamme hankintapäätösten hankintalainmukaisuuden arvioinnissa sekä mahdollisissa oikaisuvaatimus- ja valitusprosesseissa.

1. Liiketoiminnan kasvattaminen

Olet kiinnostunut laajentamaan liiketoimintaasi julkisia hankintoja hyödyntämällä. Hankinamenettelyt, hankintalainsäädäntö, tarjoamisen eri muodot, ilmoituskanavat (HILMA + TED) tai sähköiset kilpailutusjärjestelmät eivät kuitenkaan ole sinulle tuttuja.

2. Yhteydenotto

Otat yhteyttä asiantuntijaamme, sillä kaipaat apua joko yksittäisen tarjouksen laadinnassa tai siinä, että asiantuntijamme seuraa puolestasi toimialasi käynnissä olevia kilpailutuksia ja raportoi niistä sinulle säännöllisesti. Saatat ottaa asiantuntijaamme yhteyttä myös siitä syystä, että olet huomannut mielenkiintoisen tietopyynnön ja kaipaat alan asiantuntijan apua siihen vastaamisessa, jotta yrityksesi käyttää käytettävissä olevat keinot hankinnan valmisteluun vaikuttamisessa.

3. Tarjouksen laatiminen

Laaditte yhteistyössä asiantuntijamme kanssa tarjouksen, joka on tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjouspyyntöön tutustuttaessa huomataan, että siinä on jotain epäselvää, hyödynnetään tarjouspyynnössä varattu mahdollisuus lisäkysymysten esittämiselle. Tällä tavoin tarjoajalla on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa kilpailutuksen onnistuneeseen toteuttamiseen.

4. Hankintapäätöksen tulkinta

Saat hankintapäätöksen tiedoksi. Asiantuntijamme avustaa hankintapäätöksen tulkinnassa ja varmistaa, että tarjousten vertailu sekä päätös on tehty hankintalain mukaisesti.

toimisto-touhua
Hankintahaukka

Hankintahaukka apunasi

Dominuksen HANKINTAHAUKKA -palvelussa asiantuntijamme tutustuu yritykseesi ja seuraa toimeksiannostasi yrityksesi profiiliin sopivia kilpailutuksia. Raportoimme sinulle vähintään kerran kuukaudessa (tarjousajat huomioiden) käynnissä olevistakilpailutuksista, joihin yrityksesi kannattaisi mielestämme osallistua (toimiala, soveltuvuus- vaatimukset jne). Saat tällaisista kilpailutuksista kattavan raportin,- johon olemme koonneet tiedot hankinnan kohteesta, vähimmäisvaatimuksista, tarjoajalle asetetuista soveltuvuusvaatimuksista sekä tarvittavista tarjoukseen liitettävistä asiakirjoista (mm. Luotettava Kumppani -raportti, ansioluettelot, referenssilomakkeet, haltuunotto- ja projektisuunnitelmat).

”Dominus Hankinnat Oy:n asiantuntijoita hyödyntämällä varmistat, että yrityksesi on tietoinen liiketoimintasi kannalta olennaisista julkisia hankintoja koskevista tarjouskilpailuista, osallistuu niihin sekä ennen kaikkea jättää tarjouskilpailussa tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.”