Iina Kajander

Dominuslainen helmikuusta 2021 lähtien.
Brief info

Erityisosaamisalueet

  • KILPAILUTUSPROSESSIT
  • MUUTOKSENHAKUPROSESSIT JA RIITA-ASIAT
  • TIETOSUOJAKYSYMYKSET
  • SOPIMUSOIKEUS
  • ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

Hankintalakimies, OTM, VT, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Kielitaito:

 

Iina Kajander

Iina Kajander avustaa asiakkaita etenkin hankintamenettelyissä, muutoksenhaku- ja valitusasioissa sekä tietosuoja-asioissa.

Iina on työskennellyt yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden ja kysymysten parissa useita vuosia pääasiassa julkisella sektorilla sekä hoitanut asiakkaiden julkisiin hankintoihin ja tietosuojaan liittyviä toimeksiantoja myös yksityisellä sektorilla. Datan hyödyntämiseen liittyvät kysymykset ovat Iinan keskeinen kiinnostuksen kohde erilaisissa projekteissa. Lisäksi Iinalla on tuomioistuinkokemusta, ja varatuomarin ominaisuudessa tuo osaamista asiakkaiden valitus- ja riitaprosesseissa avustamiseen.

Tavoitteena on löytää ja toteuttaa käytännöllisisiä asiakkaan liiketoimintaa edistäviä ratkaisumalleja, joissa juridiset kysymykset ja riskienhallinta on hoidettu ennakollisesti ja asianmukaisesti.