Dominuslainen perustamisesta lähtien.
Brief info

Erityisosaamisalueet

  • Kilpailutusprosessien läpivienti
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta
  • Tarjoajien avustaminen muutoksenhakuprosesseissa
  • Sopimusoikeus
  • Yritysten perustaminen

Toimitusjohtaja, hankintalakimies, OTM
Kielitaito:

 

Katariina männistö

Motto: Yksin pääsee nopeasti, mutta yhdessä pidemmälle.

Katariina Männistö avustaa asiakkaita etenkin julkisissa hankinnoissa sekä sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Tyypillisiä Katariinan hoitamia toimeksiantoja ovat erilaiset hankintayksiköiden tai tarjoajien julkisia hankintoja koskevat konsultoinnit, tarjouspyyntöjen ja erilaisten sopimusten (mm. hankintasopimukset, yritysten perustamiseen liittyvät sopimukset ja sovintosopimukset) laadinta, sopimusneuvottelut, julkisiin hankintoihin liittyvissä valitusprosesseissa sekä erityisesti pienten yritysten perustamisissa avustaminen.

Katariina on aiemmin työskennellyt useammassa eri asianajotoimistossa, tilintarkastusyhteisössä, valtiolla sekä viimeisimpänä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella. Katariinalla on kokemusta vaativistakin julkisista hankinnoista sekä erilaisten sopimusneuvotteluiden läpiviennistä asiakkaan etujen mukaisesti.  Lisäksi Katariina on kirjoittanut julkisista hankinnoista artikkelin Defensor Legikseen sekä tehnyt Pro gradu -tutkielmansa.

”Parasta lakimiehen työssä on asiakkaan kohtaaminen sekä itsensä ja uusien työskentelytapojen kehittäminen. Porilainen periksiantamattomuus yhdistettynä ratkaisukeskeiseen ammattitaitoon takaavat tyytyväisen asiakkaan.”