Dominuslainen kesäkuusta 2020 lähtien.
Brief info

Erityisosaamisalueet

  • ICT-hankinnat
  • ICT- kilpailutukset
  • ICT- sopimukset
  • ICT-hankintaprosessien luominen ja kehittäminen
  • IPR
  • Tietosuoja

Johtava ICT-hankintalakimies, OTM
Kielitaito:

    Kielitaito: Kiina

 

Suvi Zheng

Motto: Jos teet jotain, niin tee se kerran ja kunnolla.

Suvi Zheng avustaa hankintayksiköitä, tarjoajia ja muita yrityksiä julkisissa ICT-hankinnoissa ja ICT-sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tyypillisiä Suvin hoitamia toimeksiantoja ovat erilaiset hankintayksiköiden julkisia ICT-hankintoja koskevat konsultoinnit, ICT-hankintojen kilpailutuksien läpivienti (erityisosaamisalueena neuvottelumenettelyt), tarjouspyyntöjen ja ICT-sopimusasiakirjojen laadinta, sopimusneuvottelut, tietosuojan huomioinen ICT-hankinnoissa ja -sopimuksissa sekä ICT-hankintaprosessin luominen, kehittäminen ja selkeyttäminen.

Suvi on työskennellyt julkisten ICT-hankintojen ja ICT-hankintatoimen parissa yli neljän vuoden ajan sekä hankintayksiköissä että tarjoajapuolella. Suvilta löytyy laajaa työkokemusta julkiselta sektorilta, sillä Suvi on työskennellyt kuntapuolella Helsingin kaupungilla sekä viimeisimpänä valtiolla Kansaneläkelaitoksella. Aiemmin Suvi on työskennellyt yksityisellä sektorilla lakiasiantoimistossa, rahoitusalalla sekä useamman vuoden kansainvälisellä ICT-toimittajalla (CGI Suomi Oy).

Suvilla on kokemusta laajoista ja monimutkaisista julkisista ICT-hankinnoista, erilaisten ICT-sopimusneuvotteluiden läpiviennistä, haastavien hankintalain mukaisten suorahankintaperusteiden arvioinnista sekä voimassa olevien ICT-hankintasopimusten olennaisten muutosten analysoinnista.