Yrjö Judström

Dominuslainen heinäkuusta 2021 lähtien.
Brief info

Erityisosaamisalueet

  • Sopimusoikeus
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta
  • Raideliikennealan konsultointi
  • Julkinen hallinto

Yrjö Judström

Yrjö Judström on aloittanut neuvonantajana Dominus Hankinnat Oy:llä 5.7.

Yrjöllä on monipuolinen kokemus sopimusjuridiikasta, sopimusten valmistelusta, sopimusneuvotteluista ja julkisista hankinnoista. Yrjö on  toiminut aikaisemmin  pitkään johto- ja asiantuntijatehtävissä rakennusvirastossa,  HKL:ssä ja Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiössä.

Juridista asiantuntemusta on hyvän lopputuloksen varmistamiseksi tärkeää käyttää hankintojen valmistelussa alkuvaiheista alkaen.