Asiantuntijat

Katariina Männistö

Toimitusjohtaja, hankintalakimies, OTM

Erityisosaamisalueet

  • Kilpailutusprosessien läpivienti
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta
  • Tarjoajien avustaminen muutoksenhakuprosesseissa
  • Sopimusoikeus
  • Koulutukset

Katariina Männistö avustaa asiakkaita etenkin julkisissa hankinnoissa sekä sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Tyypillisiä Katariinan hoitamia toimeksiantoja ovat erilaiset hankintayksiköiden tai tarjoajien julkisia hankintoja koskevat konsultoinnit, kilpailutusprosessien läpivienti, sopimusneuvottelut, julkisiin hankintoihin liittyvissä valitusprosesseissa avustaminen sekä julkisia hankintoja koskevat koulutukset.

Katariina on toiminut oikeudellisena tukena asiakkaiden hankinnoissa ja projektipäällikkönä useissa vaativissa kilpailutusprojekteissa. Katariina on keskittynyt erityisesti laajojen tarvikehankintojen toteuttamiseen, ja kokemusta onkin vuosien varrella kertynyt kaikista hankintamenettelyistä. Hankintoihin liittyvän konsultoinnin ja kilpailutusten toteuttamisen lisäksi Katariina on erityisesti kiinnostunut oikeudellisten asiantuntijalausuntojen laadinnasta.

Katariina on aiemmin työskennellyt julkisten hankintojen parissa useammassa eri asianajotoimistossa, tilintarkastusyhteisössä, valtiolla sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella.

Julkaisut:
• Aho, Tuomas – Laine, Katariina: Tarjouksen lopullisuus julkisessa hankintamenettelyssä (Defensor Legis, joulukuu 2016)
• Männistö, Katariina: Sopimusmuutoksista johtuva uudelleenkilpailuttamisvelvoite taloudellisuusperiaatteen näkökulmasta tarkasteltuna (Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2019)

Katariina-Mannisto-Dominus

Muut asiantuntijamme

Yrjö-Judström-wide

Yrjö Judström

Neuvonantaja
Mauri-Koski-Dominushankinnat

Mauri Koski

Johtava hankintakonsultti
Toni-Tainio-Dominus

Toni Tainio

Hankintalakimies, OTM
Iina-Kajander-Dominushankinnat

Iina Kajander

Hankintalakimies, OTM, VT, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja