Palvelut

Olemme julkisiin hankintoihin erikoistunut konsultti- ja lakiasiaintoimisto.

Hankintayksikön kilpailutusprosessin läpivienti

Hankintojen toteuttaminen ja kilpailutusprosessien läpivienti kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

Tarjoajan osallistuminen julkisiin hankintoihin

Tarjoajayrityksen avustaminen tarjouskilpailuun osallistumisessa.

Muutoksenhaku hankintayksikön hankintapäätökseen

Tarjoajayrityksen avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa.

Asiantuntijalausuntojen laadinta

Asiantuntijalausuntojen laadinta hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltamisesta.

Sopimusoikeus

Sopimusten laadinnat, kommentoinnit ja sopimusneuvottelut riippumatta sopimuksen luonteesta.

Yritysten perustaminen

Yrityksen perustaminen tavoitteidesi mukaisesti.

Keitä me autamme?

– Hankintayksiköt
– Julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajayritykset
– Yritykset

 

Miten me autamme?

– Kilpailutusprosessien läpivienti:
Markkinakartoitukset, hankinta-asiakirjojen laadinta, hankintasopimusten laadinta, tarjousten vertailu ja hankintapäätösten laadinta

– Asiantuntijalausuntojen laadinta:
Hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltaminen

– Hankintayksiköiden avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa:
Oikaisuvaatimuksiin vastaaminen ja hankintayksikön edustaminen tuomioistuinprosesseissa

– Tarjoajayritysten avustaminen tarjousten laadinnassa:
Kilpailutusjärjestelmien käyttöopastus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistaminen​

– Tarjoajayritysten avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa:
Muutoksenhaun tarpeellisuuden arviointi, oikaisuvaatimusten ja valitusten laadinta sekä edustaminen tuomioistuinprosesseissa​

– Yritysten perustaminen:
Perustamisasiakirjojen ja osakassopimuksen laadinta, toimielinten vastuukysymykset sekä päätöksenteko

– Sopimusoikeus:
Sopimusten laadinta ja kommentointi sekä sopimusneuvottelut ​