Hankintayksikön kilpailutusprosessin läpivienti

Hankintojen toteuttaminen ja kilpailutusprosessien läpivienti kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti.
Lue lisää

Asiantuntijalausuntojen laadinta

Asiantuntijalausuntojen laadinta hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltamisesta.
Lue lisää

Muutoksenhaku hankintayksikön hankintapäätökseen

Tarjoajayrityksen avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa.
Lue lisää

Tarjoajan osallistuminen julkisiin hankintoihin

Tarjoajayrityksen avustaminen tarjouskilpailuun osallistumisessa.
Lue lisää

Sopimusoikeus

Sopimusten laadinnat, kommentoinnit ja sopimusneuvottelut riippumatta sopimuksen luonteesta.
Lue lisää

Yritysten perustaminen

Yrityksen perustaminen tavoitteidesi mukaisesti.
Lue lisää

LAATU LÖYTYY TEKIJÖISTÄ

0
asiantuntijaa
0
+
asiakasta
0
+
asiantuntijoiden tekemää julkista hankintaa

MUUTAMA SANA DOMINUKSESTA

Dominus Hankinnat Oy on syksyllä 2019 toimintansa aloittanut julkisiin hankintoihin erikoistunut konsultti- ja lakiasiaintoimisto. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus julkisten hankintojen toteuttamisesta. Päämäärämme on toteuttaa asiakkaan tavoitteet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Keskitymme siihen mitä osaamme ja siksi tarjoamme apuamme vain niissä asioissa, joissa olemme parhaimmillamme. Uskomme tiimityöskentelyn voimaan. Teemme yhdessä jokaisessa toimeksiannossa parhaamme, sillä laatu löytyy tekijöistä.

+358 44 989 6785
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Keitä me autamme?

  • Hankintayksiköt
  • Julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajayritykset
  • Yritykset

Miten me autamme?

  • Kilpailutusprosessien läpivienti: Markkinakartoitukset, hankinta-asiakirjojen laadinta, hankintasopimusten laadinta, tarjousten vertailu ja hankintapäätösten laadinta
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta: Hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltaminen
  • Hankintayksiköiden avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa: Oikaisuvaatimuksiin vastaaminen ja hankintayksikön edustaminen tuomioistuinprosesseissa
  • Tarjoajayritysten avustaminen tarjousten laadinnassa: Kilpailutusjärjestelmien käyttöopastus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistaminen
  • Tarjoajayritysten avustaminen muutoksenhaku- ja valitusprosesseissa: Muutoksenhaun tarpeellisuuden arviointi, oikaisuvaatimusten ja valitusten laadinta sekä edustaminen tuomioistuinprosesseissa
  • Yritysten perustaminen: Perustamisasiakirjojen ja osakassopimuksen laadinta, toimielinten vastuukysymykset sekä päätöksenteko
  • Sopimusoikeus: Sopimusten laadinta ja kommentointi sekä sopimusneuvottelut